Nieuws voorjaar 2018.

Ik wil jullie graag wijzen op een unieke workshop “Shinto” op zaterdag 28 april. De enige Europese Shinto priester Paul de Leeuw zal deze middag verzorgen middels beeld, geluid en oefeningen. Het is open voor iedereen!

Hier een stukje informatie geschreven door Wouter Wilschut, beoefenaar van zowel Shinto als Tai Chi en Chi Kung.

Shinto is een oude Japanse levensbeschouwing waarbij de aandacht ligt op een harmonieuze relatie tussen mens en natuur. Alle menselijke activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op het natuurlijke verloop van de krachten in de natuur (in plaats van de natuur te bedwingen). In de Japanse cultuur zijn zo tal van gebruiken ontstaan waarin deze verbondenheid met de natuur op een respectvolle wijze (ceremonieel) tot uitdrukking wordt gebracht.
Het gedachtegoed van Shinto is sterk aanwezig in Aikido. Kenmerkend voor de Aikido technieken is dat deze niet onnatuurlijk worden afgedwongen. Ook kent Shinto een vorm van lichaamsoefening die specifiek terug te vinden is in sommige ‘warming up’ oefeningen van het Aikido, maar die feitelijk gedurende de hele training doorwerkt: je verfrist en vernieuwd jezelf door op de juiste wijze te trainen (misogi). Enkele karakteristieke oefeningen en begrippen uit het Shinto zullen aan bod komen en worden toegelicht tijdens de workshop.
Vaak wordt de beoefening van Tai Chi / Chi Kung met Aikido vergeleken. Dat is niet vreemd want deze Chinese bewegingskunsten kennen een vergelijkbare wijze van oefenen in natuurlijke principes. De Shinto workshop is daarom zeer toegankelijk voor iedereen die ook Chi Kung of Tai Chi beoefend en benieuwd is naar de Japanse invalshoek.

De nieuwe cursussen voor Chi Kung en Tai Chi starten in de 1e week van april.
Te weten:
Chi Kung: dinsdag 3, donderdag 5 en zaterdag 7 april.

Tai Chi: woensdag 4 en vrijdag 6 april.

De open lessen in het Leidse Hout starten weer op vrijdag 23 maart.

Gedurende de komende periode zal er extra veel aandacht zijn voor: “The origin of locomotion” oftewel de bron van een natuurlijke manier van voortbewegen. Ontspanning, het gebruik van de zwaartekracht en onze natuurlijke veerkracht blijken van cruciaal belang te zijn bij een uitgebalanceerde manier van (voort)bewegen.

Daarnaast blijven we veel aandacht leggen op de mentale aspecten die een rol spelen bij de beoefening van de Chi Kung en de Tai Chi. Die aspecten die behulpzaam zijn bij de beoefening, maar vooral ook die elementen die de beoefening kunnen remmen. We moeten dan denken aan bepaalde gewoontepatronen en zaken als een ingesleten “arbeidsethos” die ons vaak zodanig in een keurslijf houden dat verdere persoonlijke ontwikkeling bemoeilijkt wordt. We zullen proberen van deze zaken bewust te worden, waarna het makkelijker wordt om uit hun greep te komen en op die manier onze persoonlijke vrijheid te vergroten en onze levenssituatie te verrijken.

In de bovenzaal is ook een kast aanwezig met daarin boeken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan dit proces.

Voor alle groepen telt nog steeds dat je op elk moment kunt instromen. Uit ervaring blijkt dat je na enkele weken je draai wel kunt vinden. Bovendien heeft de leerstof geen lineair karakter en maakt het dus niet echt uit op welk moment van de tijdslijn je instapt. Wel is het misschien handig om eens iets te lezen over het gaan/bewandelen van een “pad of weg”.
De metafoor van de Weg en Levenskunst of iets over het begrip Levenskunst, een kernbegrip bij de beoefening van Tai Chi/Chi Kung Leiden. Levenskunst als gids

In 2018 zullen jullie ook kennismaken met ons nieuwe logo:

taichizwartrood2


20161008_095428

This entry was posted in Nieuws, Start nieuwe cursussen. Bookmark the permalink.