Docenten

TAI CHI

Marc Jongsten
Marc Jongsten (1962) wijdde zijn leven vanaf 1976 aan studie en beoefening van yoga, tai chi, chi kung, meditatie en diverse oosterse gevechtskunsten, waaronder Aikido. Hij is oprichter van Tai Chi/Chi Kung Leiden. Naast Tai Chi en Chi Kung onderwijst hij Aikido bij Aikido Centrum Leiden. Marc is sinds 1995 praktiserend Boeddhist en Bodhisattva, binnen het Tibetaans Boeddhisme.

IMG_0045

Sinds december 2014 is Marc eveneens Rijkserkend Leraar Chi Kung niveau 3

Essentiëel in zijn werkwijze
professionaliteit, gezondheid(mentaal en fysiek) en een uitnodiging tot (zelf)onderzoek.
Kernwoorden
stabiliteit, balans, bewustwording, energiebeheer, humor en ontspanning.