Kosten

MET INGANG VAN HEDEN HEEFT ACL EEN NIEUW BANKREKENINGNUMMER, HET OUDE KOMT DAARMEE TE VERVALLEN!!!

Het lesgeld gaarne over maken op rekeningnummer NL71ABNA0128126000 tnv Aikido Centrum Leiden. Bij voorbaat dank!

Inschrijfformulier met algemene voorwaarden NL: NLInschrform2023

Registration form with general terms EN: ENInschrform2023

Chi Kung:

U betaalt de lessen per kwartaal (+/- 12 lessen) € 150,=

Als u halverwege een kwartaal instroomt, dan betaalt u naar rato een deel van het huidige kwartaal en het komende kwartaal. Kijk voor de tijden op de pagina ‘Lesrooster”.

Tai Chi:

U betaalt de lessen per kwartaal (+/- 12 lessen) € 150,=.

Als u halverwege een kwartaal instroomt, dan betaalt u naar rato een deel van het huidige kwartaal en het komende kwartaal. Kijk voor de tijden op de pagina ‘Lesrooster”.