Kosten

Bij deze wil ik jullie alvast meedelen, dat ik per 1 juli 2023 (start nieuwe seizoen) de tarieven zal moeten verhogen. Nooit leuk, maar nodig om in de pas te blijven met de huidige ontwikkelingen.

De verhoging zal dus ingaan op 1 juli, met de start van het 3e kwartaal. De prijs voor alle lessen zal dan € 150,- bedragen.

Het lesgeld gaarne over maken op rekeningnummer NL93ABNA0460122460 tgv Aikido Centrum Leiden. Bij voorbaat dank!

Met ingang van 1 juli zullen ook de nieuwe algemene voorwaarden veranderen. Die belangrijkste verandering voor de bestaande deelnemers is het opzeggen wanneer je wilt stoppen met de lessen en je wilt uitschrijven (een maand voor het verstrijken van het kwartaal).

Inschrijfformulier met algemene voorwaarden NL: NLInschrform2023

Registration form with general terms EN: ENInschrform2023

Chi Kung:
U betaald de lessen per kwartaal (12 lessen):
1e kwartaal (jan/feb/mrt) € 150,=
2e kwartaal (apr/mei/jun) € 150,=
3e kwartaal (jul/aug/sep) € 150,=
4e kwartaal (okt/nov/dec) € 150,=

Als u halverwege een kwartaal instroomt, dan betaalt u naar rato een deel van het huidige kwartaal en het komende kwartaal.

Tai Chi:
Yang vorm aanleren (beginners) € 300 (dit traject duurt 6 maanden).

Yang Vorm Verdieping:
1e kwartaal (jan/feb/mrt) € 150,=.
2e kwartaal (apr/mei/jun) € 150,=
3e kwartaal (jul/aug/sep) € 150,=
4e kwartaal (okt/nov/dec) € 150,=

Als u halverwege een kwartaal instroomt, dan betaalt u naar rato een deel van het huidige kwartaal en het komende kwartaal.